Bonusavsnitt – Landström & Co

De båda pedagogerna är denna gång inte tillbaka i studion, utan istället är det ett gäng pedagoger av olika slag som samlats i Linköping för att samtala om aktuella ämnen kopplade till skolans värld. Samtalet utgår ifrån tre svåra frågor: Hur ska förskolan digitaliseras? Krävs det ett särskilt digitalt ledarskap? Har inkluderingen gått för långt? Vad de kommer fram till får man bara veta om man lyssnar men i sann Skolspanaranda handlar det till viss del om att det inte alltid finns enkla svar till svåra frågor. Trots att inget är sig likt i detta bonusavsnitt blir det som vanligt ett samtal om skola, digitalisering och lite annat. 

Ett bonusavsnitt är också ett avsnitt. Ibland kanske det till och med är ett bättre avsnitt. Lyssna och avgör. Bjuder på en kort länklista (om nu en länk är en lista).

Sara Hjelms hemsida med länkar för skolutveckling och forskning