Från uppslagsverk till infografik

Foto: Flickr Shishberg

Jag älskar böcker! Att första gången öppna de där pärmarna är som att gå iland på en ny okänd ö. Man längtar efter att upptäcka vad som finns där. Trots denna min kärlek måste jag erkänna att nu förändras läsvanor och val av medium otroligt snabbt. Nu har uppslagsverkens Uppslagsverk, Encyclopedia Britannica, slutat att tryckas i bokform. För mig som vördnadsfullt bläddrat i den på diverse bibliotek är känslorna verkligen blandade. Praktverken försvinner och nätvarianten tar heltlt över. Det är dessutom så att en hel del av materialet online är gratis. Encyclopedia Britannica var det första större uppslagsverket att gå ut på internet och antagligen visar även det här beslutet vart åt utvecklingen är på väg. Vad läsplattorna kommer att innebära vet vi inte riktigt än. Jag får återkomma till skoldebatten om dessa. I den nya informationsvärlden är det istället två andra trender som jag tycker är värda att uppmärksammas.
2006 användes begreppet crowdsourcing för första gången i en artikel av redaktören Jeff Howe på nättidningen Wired. Tyvärr finns inget vedertaget bra begrepp på svenska, men enligt svenska Wikipedia 2012-03-15, som i sin tur är ett bra exempel på crowdsourcing, betyder det  

en metod att söka förslag till problemlösning från många andra parter. Det har till stor del blivit möjligt med Web 2.0Jeff Howe, som myntade begreppet, konstaterade att konceptet crowdsourcing beror på det faktum att då det är öppet för alla att bidra, att det drar till sig de som är mest lämpade att utföra uppgifterna, lösa komplexa problem och bidra med de mest relevanta och nytänkande idéerna. 

Uppslagsverk, nya dataprogram, problemlösning, spridning av bilder osv är bara några exempel på fenomenet. Människor är beredda att gratis bidra med en arbetsinsats för att tillsammans med andra kunna skapa någonting nytt. Jeff Howe förklarar själv i en video på YouTube vad begreppet innebär för honom. En rolig detalj är att videon i sig samtidigt gör reklam för den bok som Howe kommer att ge ut! Fortfarande lever alltså ändå boken.

Den andra trenden som växt sig starkare bara under det senaste året är viljan att presentera fakta i form av infografik, dvs en sammansmältning av text, bilder, diagram och visualiseringar. På något sätt här det här sinnebilden för det nya samhället där bilden får en allt större betydelse på textens bekostnad. Fler och fler verktyg på nätet ger möjlighet att presentera budskapet i form av infografik, och jag tror att det bara kommer att bli lättare och lättare för oss vanlig användare att utnyttja dessa tjänster. När kommer infografikens YouTube? Ett exempel på infografikens möjligheter ser du här:

[Source: OnlineMBA.com]

Vad innebär då det här för oss i skolan? Jag tror inte att någon har det slutgiltiga svaret på det, men det kommer helt klart att krävas nya färdigheter i framtiden av våra elever och att tränas på samarbete omkring uppgifter blir viktigare än någonsin. Helheten har ju verkligen visat sig vara större än summan av delarna.
David Andrade presentera en lista på grundläggande färdigheter på sin blogg Educational Technology Guy. Där finns länkar och lite mer text, men i korta drag innehåller listan på sådant som våra elever måste kunna följande:

 1. Kunna söka på internet
 2. Kunna använda online-verktyg för ordbehandling mm
 3. Kunna lära sig ny teknik på egen hand och veta var man kan få hjälp
 4. Kunna maskinskrivning (!)
 5. Kunna använda sociala medier på ett förnuftigt sätt
 6. Kunna den ”netikett” som råder på nätet
 7. Kunna använda internet på ett säkert sätt
 8. Kunna hantera hårdvaror som t ex datorer och veta hur man gör om det blir problem
 9. Kunna ta backup på data
 10. Kunna hitta lämpliga appar och dataprogram
 11. Kunna grunderna omkring copyright och användningen av källor
Tycker du att det här är viktiga färdigheter och hur tränar vi i så fall våra elever på dem?
/Hans

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *