Avsnitt 335 – Vad lämnar vi kvar i 2022?

I årets första avsnitt brottas de båda pedagogerna med avgrävda wifi-kablar och trasiga ljudkort. Denna gång dammar de återigen av upplägget med 3 frågor och samtalet utgår följaktligen från dessa. Först ställer de sig frågan vad de kommer lämna kvar i 2022 vad gäller digitala verktyg och annat skolrelaterat? Hans berättar om sin sociala medie-kris medan Johan blir allt mer analog. Fråga två handlar om hur vi som lärare egentligen vill bli inspirerade. Hans har varit på föreläsning och känner sig inspirerad. Sista frågan tar upp det aldrig så förut aktuella AI och Chat GPT och hur skolan ska ställa sig till detta. Trots tekniska motgångar är det mesta sig likt då det blir ett samtal om skola digitalisering och lite annat. 

Länklista #335

Zero Trust

Tik Tok-avlyssning

Seattle stämmer sociala medier

Föreläsning: Abdul Chohan

AI-sök

OpenGPT i Bing

AI expirements

Google Muse

This Person Does Not Exist

AI Time Machine

Deep Fake TV-serie

Stolen: Surviving St Michael’s (podcast)

Heavyweight (podcast)

Let’s make a Sci-fi (podcast)

Filip och Fredrik svarar (podcast)

1883 Sky Showtime

Read Dead Redemption 2 (Xbox)

LOL – Amazon Prime

The last of us HBO