Avsnitt 316 – 5 av 10 2022

I läsårets sista avsnittet väcker de båda pedagogerna liv i det bejublade segmentet 5 av 10. Även denna vecka är Patrik Landström med via länk. Det bjuds på ett uppvärmningssnack om rörelsemönster i klassrummet, svårigheten att bedöma digitala elevarbeten och det faktum att AI snart är för intelligent, innan de tar sig an årets 5 av 10. Hans vänder sig till Johan och undrar helt enkelt vilka digitala färdigheter han tycker en VFU-student bör ha. Patrik utmanar Hans i ämnet skoldebatt. Vilka områden tycker Hans att vi ska värna om eller rent av prioritera. Avslutningsvis släpper Johan bomben om att han till hösten ska byta arbetsplats. Johans fråga handlar till viss del om att byta jobb då han vill veta vad Patrik, i sin roll som skolchef, tycker är viktiga egenskaper vid en nyrekrytering. I läsårets sista avsnitt är sig dock det mesta sig likt då det blir ett samtal om skola, digitalisering och lite annat. 

Länklista #316

Rörelsemönster

Svårt att bedöma

Hur smart får AI vara?