Avsnitt 156 – Kaffe i bersån

De båda pedagogerna är tillbaka med ännu ett kaffedoftande avsnitt om allt möjligt eller rent av ingenting. Fokus ligger på vad EU har kommit fram till krävs för att man ska vara en digitalt kompentent lärare. Som vanligt blir det även en del tips, såsom Playbuzz, lite Google-nytt och sommarens hetaste (eller inte) musik-tjänst Digimix. Det mesta är sig alltså likt. Det blir ett samtal om skola, digitala vektyg och lite annat.

Några dagar försent är vi tillabaka. Trots ny dag är det mesta sig likt. Som vanligt hittar du länkar nedan. Om vi kommer tillabaka nästa vecka är högst oklart men den som lever får se.

En tjänst som vill mycket – Playbuzz

Nytt hos Google Presentation

Virtuella jordglober

Att byta från Hangout till Meet?

European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu – hela texten

Learning and Skills for the Digital Era

DigComp

DigComp – The Poster