Avsnitt 118 – Sommarspecial: Digitalisering, del 6

I Skolspanarnas sommarspecial ligger fokus på den stundande digitaliseringen av den svenska skolan. I sex avsnitt kommer de att samtala kring olika aspekter av den genomgripande förändringen av läroplanen. De sex olika infallsvinklarna är hämtade ur Regeringens pressrelease om stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. Då denna förändring inte bara kommer att påverka elever och pedagoger, utan även skolledare har de återigen bjudit in Patrik Landström. Denna gång pratar han om framgångsfaktorer för en lyckad skolutveckling.


Del 6 försöker besvara frågan: Hur kan man jobba med digitala system och tjänster? Samtalet handlar om vad elever verkligen behöver lära sig idag, att man kan lära sig genom nätet och vikten av att kunna samarbeta digitalt.

Kursmodul: Säker användning av nätet