Avsnitt 117 – Sommarspecial: Digitalisering, del 5

I Skolspanarnas sommarspecial ligger fokus på den stundande digitaliseringen av den svenska skolan. I sex avsnitt kommer de att samtala kring olika aspekter av den genomgripande förändringen av läroplanen. De sex olika infallsvinklarna är hämtade ur Regeringens pressrelease om stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. Då denna förändring inte bara kommer att påverka elever och pedagoger, utan även skolledare har de återigen bjudit in Patrik Landström. Denna gång pratar han om framgångsfaktorer för en lyckad skolutveckling.


Del 5 försöker besvara frågan: Hur kan man jobba med problemlösning och kreativitet? Samtalet handlar om hur problemlösning och kreativitet hänger ihop, datalogiskt tänkande, entreprenöriellt lärande och Gamification. 

Åtta verktyg för kreativt arbete

21st Century Skills

Kursmodul: Digitalt berättande