Avsnitt 114 – Sommarspecial: Digitalisering, del 2

I Skolspanarnas sommarspecial ligger fokus på den stundande digitaliseringen av den svenska skolan. I sex avsnitt kommer de att samtala kring olika aspekter av den genomgripande förändringen av läroplanen. De sex olika infallsvinklarna är hämtade ur Regeringens pressrelease om stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. Då denna förändring inte bara kommer att påverka elever och pedagoger, utan även skolledare har de återigen bjudit in Patrik Landström. Denna gång pratar han om framgångsfaktorer för en lyckad skolutveckling.


Del 2 försöker besvara frågan: Hur kan man jobba med digitala texter, medier och verktyg? Samtalet handlar om att det är svårt att genomföra detta utan en-till-en, vikten av att välja en bra digital miljö och det är viktigt att digitalisera lärarnas egna samarbete.

Skolverkets lärportal: Leda och lära i tekniktäta klassrum

Kursmodul: Digitalt berättande

Avsnitt 63 – Läs- och skrivutveckling i IKT-satsningens spår