Avsnitt 113 – Sommarspecial: Digitalisering, del 1

I Skolspanarnas sommarspecial ligger fokus på den stundande digitaliseringen av den svenska skolan. I sex avsnitt kommer de att samtala kring olika aspekter av den genomgripande förändringen av läroplanen. De sex olika infallsvinklarna är hämtade ur Regeringens pressrelease om stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. Då denna förändring inte bara kommer att påverka elever och pedagoger, utan även skolledare har de återigen bjudit in Patrik Landström. Denna gång pratar han om framgångsfaktorer för en lyckad skolutveckling.


Del 1 försöker besvara frågan: Hur kan man jobba med förståelsen av digitaliseringens påverkan? Samtalet handlar om vilka ämnen förändringen ska genomsyra, sociala medier och det är viktigt att problematisera det självklara och förklara det komplicerade.

Regeringens pressrelease

Rapport om skolans digitalisering

Från SKLs horisont

Internetstiftelsens internetguider

MIK för mig