Avsnitt 115 – Sommarspecial: Digitalisering, del 3

I Skolspanarnas sommarspecial ligger fokus på den stundande digitaliseringen av den svenska skolan. I sex avsnitt kommer de att samtala kring olika aspekter av den genomgripande förändringen av läroplanen. De sex olika infallsvinklarna är hämtade ur Regeringens pressrelease om stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. Då denna förändring inte bara kommer att påverka elever och pedagoger, utan även skolledare har de återigen bjudit in Patrik Landström. Denna gång pratar han om framgångsfaktorer för en lyckad skolutveckling.


Del 3 försöker besvara frågan: Hur kan man jobba med den källkritiska förmågan? Samtalet handlar om att det är vardagsarbetet som räknas, olika faktorer som kan vara bra att utgå ifrån samt att det är viktigt att ge eleverna tydliga mallar. P.s. Glöm inte skolbiblioteket!

Kursmodul: Kritisk användning av nätet

Skolverkets Kolla källan

Enkel lathund från Skolverket

Avsnitt 6 – Det källkritiska avsnittet