NewsELA – Mer än bara texter på engelska

Engelsklärare titta hit. Klickade mig igår fram till en intressant tjänst som jag genast var tvungen att testa. Läsa är en viktig förmåga som vi ständigt strävar efter att utveckla i engelskundervisningen. Texter finns det gott om, men det kan ibland vara svårt att hitta texter som går att anpassa efter alla elever i en klass. Som lärare önskar man även att texterna ska vara aktuella och ta upp saker som kan intressera ungdomar. Just därför tror jag denna tjänst jag ska presentera nu kan falla många i smaken.

Newsela.com är i grund och botten en sida där du kan hitta aktuella nyhetstexter på engelska. Nu finns det dock en del andra funktioner som gör den lite extra intressant. Som lärare kan man registrera sig och skaffa sig ett konto. Som lärare kan du sedan skapa klasser till vilka du kan dela ut uppgifter. När du skapar en klass får du en klass-kod som eleverna använder när de skapa sitt elev-konto. Då kopplas de automatiskt till klassen och du som lärare kan då överblicka alla elevers läsning.

Uppgifterna går ut på att du väljer ut passande texter. Texterna finns i olika svårighetsgrader. Du kan som lärare välja en svårighetsgrad som du tror passar klassen, men eleverna kan även själva testa sig fram och välja det den nivå de tycker är lämplig. Du kan även som lärare lämna kommentarer i texterna som eleverna ser när de läser texterna. Du kan markera ord, för att förklara eller hjälpa eller så kan du helt enkelt be eleverna översätta orden. Eleverna kan då svara på dina kommentarer eller frågor, vilket gör att det blir ett levande dokument.

En annan stor fördel är att det till texterna finns ett Quiz, som eleven gör efter att de läst texten. Quizet ställer frågor om texten och visar hur väl eleven förstått texten.  Som lärare kan du sedan övervaka alla elevers resultat. Då får statistik över hur klassen klarat uppgiften och du kan kolla upp varje enskild elevs resultat. Gör man detta regelbundet finns det en sammanställande funktion som visar varje elevs läsutveckling.

Det var inte helt enkelt att komma igång med tjänsten men när jag testade den i klassen så funkade det bra. Det finns bra instruktioner att skriva ut som visar hur eleverna ska komma igång med Newsela. Jag testade i årskurs 8 och de tyckte texten vara ganska svår, även om många gjorde bra resultat. Jag tänker mig att denna tjänst  passar för de senare åren av grundskolan och för gymnasiet.

För den som tycker detta verkar intressant bäddar jag in några instruktionsvideor nedan som man med fördel kan titta på.

1 Kommentar on “NewsELA – Mer än bara texter på engelska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *