Avsnitt 92 – Von oben

De två, förhoppningsvis inte fullt så ringrostiga, pedagogerna är tillbaka i det 92:a avsnittet. Det övergripande temat denna gång är kommunikation med allt vad det kan tänkas innebära. Som vanligt kan de inte låta bli att prata fritt om andra, till skolan, löst kopplade företeelser. De ställer sig frågan om de är ägda, de tar upp franska lagar angående jobbmail, snackar comics i 3D samt appen som sammanfattar alla böcker på 15 minuter. Som sagt handlar det om att kommunicera och för att bidra med ytterligare ett perspektiv har de, som så många gånger förr, ringt in Patrik Landström. Det mesta är sig alltså likt. Det blir som sig bör en hel del snack om skola, digitala verktyg och lite annat.

Kommunikation är viktigt på alla arbetsplatser och skolan är inget undantag. ändå är det inte helt lätt att skapa en väl fungerande kommunikation. Därför känns det lämpligt att ägna ett avsnitt åt detta. För att vidga perspektivet har vi som så många gånger förr valt att ringa upp Patrik Landström som har en annan infallsvinkel och syn på det här med effektiv kommunikation. Det blir även en del annat i form av tips och digitala verktyg. Som vanligt hittar du länkar kring veckans avsnitt i detta blogginlägg.

Serier i 3D med Toontastic

Är du ägd?

Få en bok uppläst på 15 minuter

Teama upp med Google 

Alternativ e-post – Slack

Olycksaliga syskon på Netflix