Hoppa till innehåll →

Etikett: Läsa

NewsELA – Mer än bara texter på engelska

Engelsklärare titta hit. Klickade mig igår fram till en intressant tjänst som jag genast var tvungen att testa. Läsa är en viktig förmåga som vi ständigt strävar efter att utveckla i engelskundervisningen. Texter finns det gott om, men det kan ibland vara svårt att hitta texter som går att anpassa efter alla elever i en klass. Som lärare önskar man även att texterna ska vara aktuella och ta upp saker som kan intressera ungdomar. Just därför tror jag denna tjänst jag…

En kommentar

Läsa tillsammans med Google Drive

Bland det mest intressant i svenskundervisningen är att läsa texter och diskutera dessa. För att variera mig och för att låta alla få chansen att kommentera och ha åsikter brukar jag ibland arbeta i Google Drive. Istället för att dela ut en papperskopia av en kortare text, kopierar jag in texten i ett Google-dokument som jag sedan delar med mina elever. Jag ger klassen instruktioner kring vad de ska kommentera eller belysa i texten. Alla läser texten på sina datorer,…

En kommentar