Källkritik

En av de förmågor som i framtiden kommer att vara allra viktigast för de elever som går i skolan nu är förmågan att tänka kritiskt omkring information och källor på internet. Lgr 11 trycker särskilt på detta. Hur ska vi då kunna jobba med de här frågorna i skolan? Det finns material att hämta på nätet för oss själva som lärare, men också övningar för elever i olika åldrar.

Under våren har ett nytt häfte om källkritik kommit från Stiftelsen för Internetinfrastruktur. Den heter Källkritik på Internet och är skriven av Kristina Alexanderson. Det går att beställa i pappersform eller ladda ner från nätet. Häftet ger en bra överblick över ämnet och tips på hur man kan gå vidare.

Från Skolverkets webbplats Digital anslagstavla kan man hämta både inspiration och arbetsmaterial. Här finns konkreta uppgifter för elever i alla åldrar.

Statens medieråd har på samma sätt många bra tips och övningar. Här finns också en hel del annat att hämta som rör medier och unga. Medierådets uppgift är enligt informationen på webbplatsen ”att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan”.

/Hans

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *