Avsnitt 63 – Läs- och skrivutveckling i IKT-satsningens spår

De två pedagogerna blir plötsligt tre. I detta det 63:e avsnittet får Skolspanarna finbesök av Anette Zettervall-Olsson. Svensklärare som nyligen fördjupat sig i hur IKT-satsningen påverkat läs- och skrivutvecklingen i skolan. Inledningsvis blir det lite blandade nyheter och tips, men fokus ligger dock på det högst aktuella ämnet läs- och skrivutveckling. Diskussionen utgår ifrån tesen: Skrivutveckling gynnas, men läsutveckling missgynnas i den digitala satsningen. Om det är så får du veta om du lyssnar. 

Det var längesen sist vi fick besök i studion. Mycket trevligt tycker vi. Anette Zetterwall-Olsson lärare i svenska och tyska har fördjupat sig huruvida IKT-satsningen har varit bra för läs- och skrivutveckling i skolans värld. Som vanligt blir det lite tips och nyheter. Länkar till detta hittar du nedan.

  • IT-tävlingen Bebras